I Forum Szkolnych Klubów Wolontariatu Szkół Powiatu Pilskiego

W Szkole przy Teatralnej 12 grudnia 2016 r. odbyło się pod patronatem honorowym Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego I Forum Szkolnych Klubów Wolontariatu Szkół Powiatu Pilskiego. Ponad 120 wolontariuszy i koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu działających w szkołach prowadzonych przez powiat pilski dyskutowało i uczestniczyło w warsztatach na temat wolontariatu.

Organizatorem I Forum Wolontariatu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. Partnerami wydarzenia byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile i Szkoła Policji w Pile. Patronem medialnym Forum było czasopismo elektroniczne Republika Edukacji.

Celem I Forum było stworzenie płaszczyzny współpracy Szkolnych Klubów Wolontariatu działających w szkołach prowadzonych przez powiat pilski, promocja postaw wolontarystycznych wśród młodzieży, poszerzenie świadomości prawnej w zakresie funkcjonowania wolontariatu w Polsce, rozwijanie kompetencji społecznych wolontariuszy oraz ich integracja.

Program Forum składał się z dwóch części: plenarnej oraz warsztatowej.

Gości Forum powitał Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
Forum uroczyście otworzył Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie ze zorganizowania I Forum Szkolnych Klubów Wolontariatu Szkół Powiatu Pilskiego. Zwrócił uwagę na ważną rolę działań wolontarystycznych i aktywność na rzecz środowiska lokalnego Szkolnych Klubów Wolontariatu działających w szkołach prowadzonych przez powiat pilski. Podkreślił jednocześnie potrzebę koordynacji działań klubów i budowanie płaszczyzny współpracy.

W części plenarnej wygłoszono dwie prelekcje. Pan Łukasz Popławski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile przedstawił „Podstawy prawne wolontariatu w Polsce”, zaś Anna Płocińska, wolontariuszka przedstawiła swoją drogę wolontarystyczną w wystąpieniu „Mój wolontariat”.

Część druga Forum miała charakter warsztatowy. Uczestnicy wydarzenia uczestniczyli w sześciu równolegle odbywających się warsztatach.
Warsztaty „Wolontariat pracowniczy w lokalnym kalejdoskopie” realizowała Emilia Lewicka - Kalka, „Twórczy wolontariusz - trening kreatywnego myślenia” Magdalena Śmilgin - Malinowska, „Święta tuż, tuż - recyklingowe bałwanki” Dominika Janik, „Typy osobowości a motywacja do działalności wolontariackiej” Anna Płocińska, a „Trening umiejętności społecznych” Danuta Wolny. Warsztaty dla koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu „Prawne aspekty współpracy z wolontariuszami” prowadziła Agnieszka Halama.

Podsumowania I Forum Wolontariatu dokonał Piotr Halama, dyrektor Szkoły przy Teatralnej, który podziękował uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu.
I Forum okazało się dużym sukcesem. Wolontariusze i koordynatorzy wskazywali na potrzebę wspólnych spotkań, rozmów i budowanie płaszczyzny koordynowania działań.