I Forum Wolontariatu

I FORUM SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIATU SZKÓŁ POWIATU PILSKIEGO

12 grudnia 2016 r.

ORGANIZATOR - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w PilE

logo 01

PATRONAT HONOROWY - Eligiusz Komarowski Starosta Pilski

POL powiat pilski COA.svg

PARTNERZY

pwsz   szkolapolicji

 

PATRONAT MEDIALNY

republikaedu

 

CELE FORUM

1. Stworzenie płaszczyzny współpracy Szkolnych Klubów Wolontariatu działających w szkołach prowadzonych przez powiat pilski.
2. Promocja postaw wolontarystycznych wśród młodzieży.
3. Poszerzenie świadomości prawnej w zakresie funkcjonowania wolontariatu w Polsce.
4. Rozwijanie kompetencji społecznych wolontariuszy.

 

PROGRAM FORUM

10.00 - 11.00 Część plenarna (aula ZSP nr 2 im. KEN w Pile)
1. Powitanie gości - Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.
2. Wystąpienie Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego.
3. Podstawy prawne wolontariatu w Polsce - Łukasz Popławski, Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile.
4. Mój wolontariat - Anna Płocińska, wolontariuszka.

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

11.15 - 12.15 Część warsztatowa (sesje równoległe)
1. „Wolontariat pracowniczy w lokalnym kalejdoskopie” - Emilia Lewicka-Kalka (sala 302; kolor niebieski).
2. „Twórczy wolontariusz” - trening kreatywnego myślenia - Magdalena Śmilgin-Malinowska (sala 304; kolor zielony).
3. „Święta tuż, tuż - recyklingowe bałwanki” - Dominika Janik (sala 305; kolor pomaraoczowy)
4. „Prawne aspekty współpracy z wolontariuszami” (warsztaty dla koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu) - Agnieszka Halama (sala 310).
5. „Trening umiejętności społecznych” - Danuta Wolny (sala 307; kolor fioletowy).
6. „Typy osobowości a motywacja do działalności wolontariackiej” - Anna Płocińska (sala 309; kolor różowy).

12.15 - 12.30 Podsumowanie I FORUM (aula ZSP nr 2 im. KEN w Pile)

 

PRELEGENCI FORUM

 
ŁUKASZ POPŁAWSKI

Wykładowca w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, autor ponad 20 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, współredaktor 4 opracowań zbiorowych. Prowadzi m.in. zajęcia z przedmiotu Instytucje i organizacje pozarządowe w pracy socjalnej.

ANNA PŁOCIŃSKA

Absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile. Studentka studiów magisterskich na kierunku praca socjalna Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Przewodnicząca Koła Naukowego Pracy Socjalnej Auxilia, członek samorządu studenckiego. Wolontariuszka stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu” w Pile.

MAGDALENA ŚMILGIN - MALINOWSKA

Psycholog i doradca zawodowy z wieloletnim stażem pracy. Założycielka i właścicielka firmy Geneza Centrum Rozwoju. Lubi traktować innych i swoją pracę holistycznie, z czego zrodziła się potrzeba stworzenia Genezy, gdzie można zatroszczyć się o kogoś w sposób całościowy z uwzględnieniem wielu aspektów jego funkcjonowania, przy jednoczesnej zespołowej koordynacji działań. Realizatorka licznych projektów m.in. dla: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu i Warszawie, Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Europejskiej Grupy Doradczej w Kaliszu, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Fundacji Inkubator z Łodzi, TVP Poznań, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół podstawowych i gimnazjów.

EMILIA LEWICKA - KALKA

Absolwentka kierunku kulturoznawstwo oraz czterech kierunków na studiach podyplomowych. Kierownik działu praktyk studenckich i karier, doradca zawodowy w Paostwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Doktorantka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka monografii „Lokalny system upowszechniania kultury w Pile w latach 1945-2007 (2008)” oraz kilkunastu artykułów. Od roku akademickiego 2011/2012 w formie wolontariatu pracowniczego prowadzi Akademię Młodych Odkrywców PWSZ w Pile. Laureatka wyróżnienia specjalnego w konkursie POPULARYZATOR NAUKI, organizowanym przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DOMINIKA JANIK

Wolontariuszka Fundacji Marchewkowe Pole od około 3 lat - większość fundacyjnych grafik wychodzi spod jej ręki. Właścicielka agencji reklamowej MALACHITstudio. Z natury niepoprawna optymistka i fanka wszelkiego rodzaju działań kreatywnych. Grafik, projektant z zamiłowania i wykształcenia. W życiu łączy swoje zainteresowania z pracą.

AGNIESZKA HALAMA

Certyfikowana ekspertka strategii rozwoju wolontariatu w Polsce, koordynatorka projektów społecznych i samorządowych. Prezes Fundacji Marchewkowe Pole, koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu w Trzciance. Certyfikowana trenerka warsztatu grupowego, trenerka myślenia wizualnego, pedagog, psychoterapeutka. Właściciel Szkoły Praktyków Wizualnych i Polskiego Laboratorium Terapii.

DANUTA WOLNY

Pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile. Ukooczyła pedagogikę wychowawczo-opiekuńczą w WSP w Bydgoszczy, studia podyplomowe na kierunku „Problemy biologii” oraz „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” na UAM w Poznaniu. Posiada liczne certyfikaty i dyplomy, np. Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Psychosomatic Methods For Cancer Treatment, czy Racjonalnej Terapii Zachowania. Jest inicjatorką zorganizowania w Pile Marszu Zdrowia, który prowadzi od 11 lat wspólnie z pilskimi Amazonkami. Współorganizuje także od 11 lat Powiatowe Obchody Dnia Zdrowia Piersi. Otrzymała tytuł Lidera Zdrowia Piersi oraz tytuł Lidera Promocji Zdrowia nadane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Jej praca w sferze profilaktyki została doceniona poprzez przyznanie szkole Dyplomu Uznania przez Kancelarię Prezydenta RP za realizację na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym, programu Różowa Wstążeczka. Przygotowuje autorskie programy edukacyjno-profilaktyczne na przykład: „Prawa człowieka, prawa dziecka”, czy „Światowy Dzieo Zwierząt”. Angażuje się w pomoc innym – ludziom i zwierzętom w potrzebie. W roku 2013 została nominowana do prestiżowego tytułu „Kobieta przedsiębiorcza 2013”.

Szkoła przy Teatralnej
Szkolny Klub Wolontariatu
„ZAWSZE POMOCNI”