Fabryka Umiejętności

Autorski projekt Szkoły przy Teatralnej. W ramach projektu organizujemy konferencje i szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, organizacji pozarządowych, doradców zawodowych oraz warsztaty dla uczniów.

Kilka fotek z naszej konferencji "Bezpieczni w sieci".

Konferencja „Bezpieczni w sieci” odbywa się w ramach autorskiego projektu szkoły „Fabryka Umiejętności”. Podczas konferencji uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z korzystania Internetu - aspektami prawnymi i psychologicznymi. Przedstawione zostaną zasady i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo korzystania z sieci oraz procedury interwencyjne.