poniedziałek, 23 wrzesień 2019 17:03

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie klas wielozawodowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania w szkole branżowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej w Powiatowym Centrum Edukcji w Pile lub w szkole. Zatrudnianie młodocianego pracownika reguluje Kodeks pracy (Dział IX).

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 1636).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

Uprawnienia do szkolenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sparwie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391).

Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitorze Polskim" za ostani miesiąc poprzedniego kwartału) i wynosi:

- w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%,

- w drugim roku nauki nie mniej niż 6%,

- w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%.

Programy nauczania dla zawodu dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji - link do programów

Dział: Uczeń

14 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły z opiekunami - nauczycielami historii: Kingą Mikołajewską i Leszkiem Brzozowskim włączyli się w akcję "Zapal znicz pamięci".

Dział: Tablica
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 07:30

Matura 2018

Harmonogram egzaminu maturalnego w części pisemnej w załączniku.

Dział: Tablica

Uczniowie klas kończących na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego mogą się ubiegać o stypendium Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Dział: Tablica

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje formularze od uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zainteresowanych pracą wakacyjną w Niemczech latem 2017 roku. Nabór trwa do 17.01.2017 r. Oferta pracy jest przeznaczona dla osób znających język niemiecki i deklarujących chęć podjęcia pracy przez okres co najmniej dwóch miesięcy letnich wakacji.

Dział: Tablica
niedziela, 01 styczeń 2017 17:20

Nasze pasje i talenty

Całe nas ze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia” Herodot.
Czas poświęcony na realizację swoich pasji nigdy nie jest czasem straconym. Hobby pomaga uciec od codziennych problemów. Talent w jakiejś dziedzinie pozwala spełniać marzenia, zainteresowania czynią człowieka bardziej spełnionym. Każde hobby jest cenne i warte pielęgnowania.

piątek, 06 listopad 2015 06:38

Egzamin maturalny

Część pisemna z przedmiotów obowiązkowych - poziom podstawowy

04.05.2021 r. - język polski
05.05.2021 r. - matematyka
06.05.2021 r. - język angielski
13.05.2021 r. - język niemiecki

Dział: Uczeń