piątek, 16 grudzień 2016 16:53

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie przygotowania pedagogiczno - psychologicznego dla uczestników projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

piątek, 16 grudzień 2016 16:42

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile  w ramach projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.

piątek, 20 styczeń 2017 13:04

Staże w Bolonii - spotkanie z rodzicami

Spotkanie organizacyjne z rodzicami w sprawie wyjazdu do Bolonii obyło się 19 stycznia 2016 r.

wtorek, 17 styczeń 2017 05:00

Wyniki rekrutacji

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona! W załączniku lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Od 2 stycznia 2017 r. trwają rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Jest to ważny element rekrutacji do projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”. Dwudziestu uczniów zmaga się z rozmowami kwalifikacyjnymi w języku angielskim.

sobota, 17 grudzień 2016 04:44

Staże w Bolonii - proces rekrutacji

Rekrutacja uczestników projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość" prowadzona jest od 12.12.2016 r. do 13.01.2017 r. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice klas II i III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile kształcący się w technikum w zawodzie logistyk.

Oficjalnie wystartował projekt "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” - czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany na zasadach Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).