Aspekty psychologiczne bezpieczeństwa w sieci - nadkom. Ewa Mańka

Wystąpienie konferencyjne na temat: Aspekty psychologiczne bezpieczeństwa w sieci - nadkom. Ewa Mańka.

Konferencja "Bezpieczni w sieci".
Projekt Fabryka Umiejętności.

Piła, 04.04.2017 r.