Konferencja "Bezpieczni w sieci"

Konferencja „Bezpieczni w sieci” odbywa się w ramach autorskiego projektu szkoły „Fabryka Umiejętności”. Podczas konferencji uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z korzystania Internetu - aspektami prawnymi i psychologicznymi. Przedstawione zostaną zasady i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo korzystania z sieci oraz procedury interwencyjne.


Prelegentami są eksperci ds. cyberprzestępczości - wykładowcy Szkoły Policji w Pile: nadkom. Ewa Mańka, podinsp. Zbigniew Bogusz i starszy sierżant Radosław Słabaczewski oraz dyrektor szkoły Piotr Halama.
Przedsięwzięcie jest skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli z powiatu pilskiego.

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Organizatorami wydarzenia są Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile i Szkoła Policji w Pile.

Konferencję patronatem honorowym objął Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski.

Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile na ul. Teatralna 1.