Fabryka Umiejętności

Autorski projekt Szkoły przy Teatralnej. W ramach projektu organizujemy konferencje i szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, organizacji pozarządowych, doradców zawodowych oraz warsztaty dla uczniów.

Wystąpienie konferencyjne na temat: Bezpieczeństwo osobiste w sieci - starszy sierżant Radosław Słabaczewski.

Wystąpienie konferencyjne na temat: Aspekty psychologiczne bezpieczeństwa w sieci - nadkom. Ewa Mańka.

Wystąpienie konferencyjne na temat: Aspekty prawne bezpieczeństwa w sieci - podinsp. Zbigniew Bogusz.