REKRUTACJA 2021/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKOŁY (https://pila.edu.com.pl/)

Dlaczego warto się uczyć w Szkole przy Teatralnej:
 
- posiadamy dogodną lokalizację w pobliżu dworca PKS, PKP i galerii VIVO; zajęcia odbywają się od 8.00 do 15.05,
- proponujemy naukę w klasach o profilu policyjnym liceum ogólnokształcącego oraz w klasach o profilu wojskowym, strażackim lub cywilnym technikum logistycznego,
- zapewniamy płatne miesięczne staże zawodowe, praktyki zagraniczne a w wybranych klasach szkoły branżowej stypendia fundowane przez procodawców,
- oferujemy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
- kształcimy w nowoczesnych pracowniach zawodowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz komputery i tablety,
- w kształceniu wykorzystujemy platformę elearningową,
- jesteśmy szkołą patronacką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile,
- szkoła ma wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
- w szkole aktywnie działają organizacje uczniowskie - samorząd uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu "Zawsze pomocni", Szkolny Klub Europejski i Bractwo Logistyczne.

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Klasy profilowane: klasy policyjne.

Realizujemy autorski program nauczania: "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego".

Współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Powiatową Policji w Pile, Szkołą Policji w Pile.

Przedmioty rozszerzone: język polski, matematyka, historia.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

TECHNIK LOGISTYK


KLASY PROFILOWANE: KLASY CYWILNE, KLASY WOJSKOWE, KLASY STRAŻACKIE (NOWOŚĆ!). Kwalifikacje: SPL.01. Obsługa magazynów. SPL.04. Organizacja transportu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.

2) Przechowywania towarów.

3) Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

4) Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych.

5) Planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Miejsce zatrudnienia: firmy logistyczne i spedycyjne, centra dystrybucji i centra logistyczne.

Współpracujemy z firmami logistycznymi: Suder & Suder Sp. z o. o. Magazyn w Pobórce Wielkiej, Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak Sp. J w Kaczorach, PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych PCY Sp. z o. o. Punkt Mrówka Piła, Asta Logistics Sp. z o. o. Piła, Raben Logistics Polska sp. z o. o. oddział w Pile, CEVA LOGISTICS POLAND sp. z o. o., Spedycja i Transport DRAGON Mirosław Wójcik i Jakub Wójcik sp. j.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

ZŁOTNIK - JUBILER


Kwalifikacje: MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik - jubiler jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich stopów.

2) Oprawiania kamieni jubilerskich.

3) Wykonywania napraw i przerabiania wyrobów złotniczych i jubilerskich.

Szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych zrzeszającym zakłady stolarskie oraz zakładami niezrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych, które zapewnią uczniom realizację praktycznej nauki zawodu oraz ewentualne późniejsze zatrudnienie.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ


Kwalifikacje: PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych. PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej.

2) Prowadzenia procesów drukowania cyfrowego.

3) Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych.

4) Obróbki druków cyfrowych.

5) Prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D.

6) Obróbki przestrzennych druków 3D.

Miejsce zatrudnienia: drukarnie, firmy poligraficzne i firmy reklamowe.

Patronat nad kierunkiem objęła spółka Colours Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. To najszybciej rozwijająca się drukarnia w Polsce wykorzystująca najnowocześniejsze maszyny poligraficzne!

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

SPRZEDAWCA


Kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Organizowania sprzedaży.

2) Sprzedaży towarów.

Miejsce zatrudnienia: galerie i centra handlowe, sklepy.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

FRYZJER


Kwalifikacja: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów.

2) Strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania.

3) Zmiany koloru włosów.

Miejsce zatrudnienia: salony fryzjerskie.

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

DRUKARZ OFFSETOWY


Drukarz offsetowy. Kwalifikacja: PGE.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych.

Drukarzem jest osoba, która przy użyciu różnego typu maszyn drukujących i różnych technik drukowania wykonuje prace składające się na proces druku różnego rodzaju produktów (książek, czasopism, gazet, ulotek, opakowań itp.). W skład tego procesu wchodzą czynności przygotowawcze, nadzór nad przebiegiem druku oraz obsługa maszyn wykorzystywanych w procesie.

Patronat nad kierunkiem objęła spółka Colours Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. To najszybciej rozwijająca się drukarnia w Polsce wykorzystująca najnowocześniejsze maszyny poligraficzne. Firma zapewnia praktyki w zawodzie drukarz, a dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia. Po ukończeniu szkoły na absolwentów czeka też możliwość zatrudnienia w firmie.

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

INTROLIGATOR


Kwalifikacja: PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych.

Introligator zajmuje się obróbką zadrukowanych arkuszy, by w efekcie powstały z nich gotowe produkty (ulotki, książki, zeszyty, gazety). Do jego zadań należy krojenie arkuszy, ich składanie i łączenie ze sobą. Zajmuje się również wykrawaniem dowolnych kształtów z kawałka papieru. Uczestniczy także w procesie uszlachetniania, czyli poprawia właściwości arkuszy poprzez pokrywanie ich folią bądź lakierem.

Patronat nad kierunkiem objęła spółka Colours Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. To najszybciej rozwijająca się drukarnia w Polsce wykorzystująca najnowocześniejsze maszyny poligraficzne. Firma zapewnia praktyki w zawodzie introligator, a dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia. Po ukończeniu szkoły na absolwentów czeka też możliwość zatrudnienia w firmie.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

MAGAZYNIER - LOGISTYK (NOWY ZAWÓD!)


Kwalifikacja: SPL.01. Obsługa magazynów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier - logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.

2) Przechowywania towarów.

3) Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.

4) Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Miejsce zatrudnienia: magazyny, centra dystrubucji i centra logistyczne.

Współpracujemy z firmami logistycznymi: Suder & Suder Sp. z o. o. Magazyn w Pobórce Wielkiej, Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak Sp. J w Kaczorach, PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych PCY Sp. z o. o. Punkt Mrówka Piła, Asta Logistics Sp. z o. o. Piła, Raben Logistics Polska sp. z o. o. oddział w Pile, CEVA LOGISTICS POLAND sp. z o. o., Spedycja i Transport DRAGON Mirosław Wójcik i Jakub Wójcik sp. j.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

STOLARZ


Kwalifikacja: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

2) Wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie.

3) Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych zrzeszającym zakłady stolarskie oraz zakładami niezrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych, które zapewnią uczniom realizację praktycznej nauki zawodu oraz ewentualne późniejsze zatrudnienie.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ


TAPICERSYMBOL CYFROWY ZAWODU  753402

Typ szkoły, w której odbywa się kształcenie w zawodzie:
Branżowa Szkoła I Stopnia.
Okres kształcenia w szkole trwa 3 lata.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji: DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych uzyskuje się dyplom zawodowy w zawodzie Tapicer 753402.
Zawód tapicera jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle meblarskim. Tapicer zajmuje się obróbka tapicerską elementów mebli, foteli siedzeń zarówno wyposażenia domowego jak również środków transportowych innych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer jest przygotowany do tapicerowania mebli oraz ich napraw i renowacji, tapicerowania niektórych części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe),sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerowania sprzętu medycznego i innych specjalistycznych wyrobów tapicerowanych zgodnych z zamówieniem.
 
Tapicer wykonuje również prace dekoratorskie związane z: urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), urządzaniem salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), dekoracjami witryn wystawowych, dekoracjami okolicznościowymi.
Tapicer wykonuje także naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji. Zajmuje się również renowacją i rekonstrukcją wyrobów tapicerowanych. Zadania zawodowe tapicer wykonuje przy pomocy maszyn do szycia, urządzeń, narzędzi i przyborów tapicerskich, wykorzystując różnorodne surowce, materiały i półfabrykaty i dodatki tapicerskie.
 
Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie tapicer może pracować w zakładach produkcyjnych, w salonach meblowych, jako doradca i sprzedawca, w muzeach, jako renowator mebli tapicerowanych, w biurach projektowych zajmujących się dekoracją wnętrz. Może również założyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie naprawy, renowacji i produkcji oraz sprzedaży mebli tapicerowanych i materiałów do ich produkcji. Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym, regionalnych rynku pracy jak również w krajach UE.

Miejsce zatrudnienia: zakłady lakiernicze, przemysł samochodowy.

Szkoła zapewnia miejsca praktyk w firmie POLSTER - renomowany producent minibusów.

POLSTER

"Działamy na rynku już 30 lat! Naszą główną działalnością jest produkcja minibusów oraz zabudów na podwoziach Mercedes-Benz Sprinter oraz Iveco Daily. Posiadamy pełne homologacje dla tych pojazdów, certyfikat jakości TUV ISO 9001:2015 oraz prestiżowy certyfikat Mercedes-Benz Van Partner. W naszym portfolio znajdują się zabudowy busów liniowych, turystycznych, TAXI, a nawet VIP. Zajmujemy się również zabudowami do przewozu osób niepełnosprawnych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidulanie, dzięki temu zaufało nam już wielu kierowców z okolic Poznania, Krakowa, Warszawy, Wrocławia czy Gdańska. Zabudowy busów - tylko u nas!"

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

ZEGARMISTRZ


Kwalifikacja: MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie zegarmistrz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Diagnozowania przyczyn nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków.

2) Wykonywania konserwacji i regulacji zegarów i zegarków.

3) Wykonywania napraw zegarów i zegarków.

Szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych zrzeszającym zakłady stolarskie oraz zakładami niezrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych, które zapewnią uczniom realizację praktycznej nauki zawodu oraz ewentualne późniejsze zatrudnienie.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

KRAWIEC


Kwalifikacja: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych.

2) Dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych.

3) Obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych.

4) Wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Miejsce zatrudnienia: firmy odzieżowe.

Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z firmą GRAPIL - producentem odzieży gastronomicznej i roboczej.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (SZKOŁA ZAOCZNA, 2 - LETNIA)

TECHNIK PROCESÓW GRAFICZNYCH (SZKOŁA ZAOCZNA, 2 - LETNIA)

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ