image

Dlaczego warto się uczyć w Szkole przy Teatralnej?


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

1. Jesteśmy szkołą bezpieczną (stały monitoring).

2. Posiadamy dogodną lokalizację w pobliżu dworca PKS i PKP obok galerii VIVO.

3. Realizujemy autorskie programy w klasach policyjnych i klasach strażackich liceum ogólnokształcącego oraz w klasach wojskowych technikum logistycznego.

4. Jesteśmy szkołą patronacką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile oraz współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

5. Współpracujemy z największymi pracodawcami w regionie.

6. Realizujemy staże zagraniczne i płatne miesięczne staże zawodowe.

7. Oferujemy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

8. Posiadamy pracownie zawodowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz komputery i tablety.

9. Wykorzystujemy platformę elearningową Manufaktura Elearningu oraz prowadzimy portal Zawodowa Edukacja.

10. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra z uprawnieniami egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

11. Szkoła ma wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

12. Przy Teatralnej aktywnie działają organizacje uczniowskie - samorząd uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu "Zawsze pomocni", Szkolny Klub Europejski i Bractwo Logistyczne.

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile na rok szkolny 2018/2019

Formularz rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile na rok szkolny 2018/2019

Elektroniczna rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

Zapytaj o szczegóły...

 

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Klasy profilowane: klasy policyjne i klasy strażackie.

Realizujemy autorskie programy nauczania: "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego" i "Wybrane zagadnienia wiedzy pożarniczej"

Współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Powiatową Policji w Pile, Szkołą Policji w Pile, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Przedmioty rozszerzone: język polski, matematyka, historia.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

TECHNIK LOGISTYK


KLASY PROFILOWANE: KLASY CYWILNE I KLASY WOJSKOWE (NOWOŚĆ!). Kwalifikacje: AU.22. Obsługa magazynów. AU.32. Organizacja transportu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.

2) Przechowywania towarów.

3) Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

4) Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych.

5) Planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Miejsce zatrudnienia: firmy logistyczne i spedycyjne, centra dystrybucji i centra logistyczne.

Współpracujemy z firmami logistycznymi: Suder & Suder Sp. z o. o. Magazyn w Pobórce Wielkiej, Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak Sp. J w Kaczorach, PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych PCY Sp. z o. o. Punkt Mrówka Piła, Asta Logistics Sp. z o. o. Piła, Raben Logistics Polska sp. z o. o. oddział w Pile, CEVA LOGISTICS POLAND sp. z o. o., Spedycja i Transport DRAGON Mirosław Wójcik i Jakub Wójcik sp. j.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (NOWY ZAWÓD!)


Kwalifikacje: AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych. AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej.

2) Prowadzenia procesów drukowania cyfrowego.

3) Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych.

4) Obróbki druków cyfrowych.

5) Prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D.

6) Obróbki przestrzennych druków 3D.

Miejsce zatrudnienia: drukarnie, firmy poligraficzne i firmy reklamowe.

Patronat nad kierunkiem objęła spółka Colours Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. To najszybciej rozwijająca się drukarnia w Polsce wykorzystująca najnowocześniejsze maszyny poligraficzne!

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

Języki obce: język angielski, język niemiecki.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

SPRZEDAWCA


Kwalifikacja: AU.20. Prowadzenie sprzedaży.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Organizowania sprzedaży.

2) Sprzedaży towarów.

Miejsce zatrudnienia: galerie i centra handlowe, sklepy.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

FRYZJER


Kwalifikacja: AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów.

2) Strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania.

3) Zmiany koloru włosów.

Miejsce zatrudnienia: salony fryzjerskie.

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

DRUKARZ


Kwalifikacja: AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych.

Drukarzem jest osoba, która przy użyciu różnego typu maszyn drukujących i różnych technik drukowania wykonuje prace składające się na proces druku różnego rodzaju produktów (książek, czasopism, gazet, ulotek, opakowań itp.). W skład tego procesu wchodzą czynności przygotowawcze, nadzór nad przebiegiem druku oraz obsługa maszyn wykorzystywanych w procesie.

Patronat nad kierunkiem objęła spółka Colours Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. To najszybciej rozwijająca się drukarnia w Polsce wykorzystująca najnowocześniejsze maszyny poligraficzne. Firma zapewnia praktyki w zawodzie drukarz, a dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia. Po ukończeniu szkoły na absolwentów czeka też możliwość zatrudnienia w firmie.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

INTROLIGATOR


Kwalifikacja: AU.16. Realizacja procesów introligatorskich.

Introligator zajmuje się obróbką zadrukowanych arkuszy, by w efekcie powstały z nich gotowe produkty (ulotki, książki, zeszyty, gazety). Do jego zadań należy krojenie arkuszy, ich składanie i łączenie ze sobą. Zajmuje się również wykrawaniem dowolnych kształtów z kawałka papieru. Uczestniczy także w procesie uszlachetniania, czyli poprawia właściwości arkuszy poprzez pokrywanie ich folią bądź lakierem.

Patronat nad kierunkiem objęła spółka Colours Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. To najszybciej rozwijająca się drukarnia w Polsce wykorzystująca najnowocześniejsze maszyny poligraficzne. Firma zapewnia praktyki w zawodzie introligator, a dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia. Po ukończeniu szkoły na absolwentów czeka też możliwość zatrudnienia w firmie.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

MAGAZYNIER - LOGISTYK (NOWY ZAWÓD!)


Kwalifikacja: AU.22. Obsługa magazynów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier - logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.

2) Przechowywania towarów.

3) Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.

4) Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Miejsce zatrudnienia: magazyny, centra dystrubucji i centra logistyczne.

Współpracujemy z firmami logistycznymi: Suder & Suder Sp. z o. o. Magazyn w Pobórce Wielkiej, Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak Sp. J w Kaczorach, PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych PCY Sp. z o. o. Punkt Mrówka Piła, Asta Logistics Sp. z o. o. Piła, Raben Logistics Polska sp. z o. o. oddział w Pile, CEVA LOGISTICS POLAND sp. z o. o., Spedycja i Transport DRAGON Mirosław Wójcik i Jakub Wójcik sp. j.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

LAKIERNIK


Kwalifikacja: MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych.

2) Nanoszenia powłok lakierniczych.

3) Wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Miejsce zatrudnienia: zakłady lakiernicze, przemysł samochodowy.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

image

KRAWIEC


Kwalifikacja: AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych.

2) Dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych.

3) Obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych.

4) Wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Miejsce zatrudnienia: firmy odzieżowe.

Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z firmą GRAPIL - producentem odzieży gastronomicznej i roboczej.

 

Zapytaj o szczegóły...

NASZA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ