Teatralna

Teatralna

A big fan of open source and Ubuntu. Founder at joomlabuff

piątek, 27 wrzesień 2019 16:52

Warsztaty „Poczucie własnej wartości"

Zakończył się cykl warsztatów „Poczucie własnej wartości”, dla wszystkich klas naszej szkoły.

środa, 25 wrzesień 2019 15:49

Wycieczka do spalarni śmieci w Poznaniu

Wycieczka do spalarni śmieci - ITPOK Poznań.

poniedziałek, 23 wrzesień 2019 17:03

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie klas wielozawodowych to młodociani pracownicy, którzy realizują obowiązek dokształcania w szkole branżowej. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, do której uczęszcza uczeń (młodociany pracownik), przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursowej w Powiatowym Centrum Edukcji w Pile lub w szkole. Zatrudnianie młodocianego pracownika reguluje Kodeks pracy (Dział IX).

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 1636).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

Uprawnienia do szkolenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sparwie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391).

Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitorze Polskim" za ostani miesiąc poprzedniego kwartału) i wynosi:

- w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%,

- w drugim roku nauki nie mniej niż 6%,

- w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%.

Programy nauczania dla zawodu dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji - link do programów

sobota, 07 wrzesień 2019 11:11

Narodowe Czytanie 2019

6 września 2019 r. odbyła się w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile akcja Narodowe Czytanie.

poniedziałek, 02 wrzesień 2019 15:25

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor Piotr Halama powitał 396 uczniów klas pierwszych, którzy uczyć się będą w 13 klasach liceum ogólnokształcącego, technikum logistycznego i w szkole branżowej I stopnia.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 02.09.2019 r.

piątek, 10 maj 2019 09:56

Sprawozdanie budżetowe za rok 2018

Sprawozdanie budżetowe za rok 2018.

poniedziałek, 25 marzec 2019 16:41

"Teatralna stawia na zawodowców"

"Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0040/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-04-01 - 2021-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 840 903,99 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 714 768,39 zł
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”.
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.

Zapraszamy do udziału w 1. Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą.

poniedziałek, 24 grudzień 2018 08:47

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy uczniom, absolwentom, rodzicom i przyjaciołom naszej szkoły serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne.