PROGRAMY I PLANY PRACY

Image

1. Strategia rozwoju Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do 2026 r. (pobierz plik pdf.)

2. UCHWAŁA NR V 2023/2024 Rady Pedagogicznej nr 3 2023/2024 z dnia 12 września 2023 r. o zatwierdzeniu Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 (pobierz plik pdf.)

Plan pracy Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w roku szkolnym 2023/2024 (pobierz plik pdf.)

3. UCHWAŁA NR VII 2023/2024 Rady Pedagogicznej nr 3 2023/2024 z dnia 12 września 2023 r. o zatwierdzeniu Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 (pobierz plik pdf.)

UCHWAŁA NR III - 2023/2024 Rady Rodziców w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile z dnia 07 września 2023 r. w sprawie Programu wychowawczo – profilaktycznego Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile na rok szkolny 2023/2024 (pobierz plik pdf.)

Program wychowawczo - profilaktyczny Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w roku szkolnym 2023/2024 (pobierz plik pdf.)

4. UCHWAŁA NR XI 2023/2024 Rady Pedagogicznej nr 4 2023/2024 z dnia 26 września 2023 r. o wyrażeniu opinii w sprawie Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024 (pobierz plik pdf.)

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024 (pobierz plik pdf.)

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image