PROGRAMY I PLANY PRACY

Image

1. Strategia rozwoju Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do 2026 r. (pobierz plik pdf.)

2. Plan pracy Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w roku szkolnym 2022/2023 (pobierz plik pdf.)

3. Program wychowawczo - profilaktyczny Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w roku szkolnym 2022/2023 (pobierz plik pdf.)

4. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023 (pobierz plik pdf.)

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image