KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Image

04.09.2023 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr

Klasy maturalne - 04.09.2023 r. - 31.12.2023 r.
Pozostałe klasy - 04.09.2023 r. – 31.12.2023 r.

Drugi semestr

Klasy maturalne - 01.01.2024 r. - 26.04.2024 r.
Pozostałe klasy - 01.01.2024 r. - 31.08.2024 r.

26.04.2024 - zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników.
21.06.2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pozostałych klasach

Ferie, przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne
23.12.2023 – 31.12.2023 r. - zimowa przerwa świąteczna
12.02.2024 r. - 25.02.2024 r. - ferie zimowe
28.03.2024 r. - 02.04.2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2024 r. - 31.08.2024 r. - ferie letnie
09.01.2024 r., 10.01.2024 r., 02.05.2024 r., 06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024 r., 09.05.2024 r., 31.05.2024 r., 19.06.2023 r., 20.06.2023 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy wystawiania ocen

Pierwszy semestr

27.11.2023 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych
27.11.2023 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach
15.12.2023 r. - oceny semestralne w klasach maturalnych
15.12.2023 r. - oceny semestralne w pozostałych klasach

Drugi semestr

27.03.2024 r. - przewidywane oceny końcowe oraz zagrożenia w klasach maturalnych
17.04.2024 r. - oceny końcowe w klasach maturalnych
15.05.2024 r. - przewidywane oceny roczne oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach
12.06.2024 r. - oceny końcowe w pozostałych klasach

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image