KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Image
01.09.2022 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr
Klasy maturalne - 01.09.2022 r. - 31.12.2022 r.
Pozostałe klasy - 01.09.2022 r. - 13.02.2023 r.
Drugi semestr
Klasy maturalne - 01.01.2023 r. - 28.04.2023 r.
Pozostałe klasy - 13.02.2023 r. - 31.08.2023 r.

28.04.2023 - zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników.

23.06.2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach

Ferie, przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne

23.12.2022 – 31.12.2022 r. - zimowa przerwa świąteczna

30.01.2023 r. - 12.02.2023 r. - ferie zimowe

06.04.2023 r. - 11.04.2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2023 r. - 31.08.2023 r. - ferie letnie

31.10.2022 r., 09.01.2023 r., 10.01.2023 r., 02.05.2023 r., 04.05.2023 r., 05.05.2023 r., 08.05.2023 r., 09.06.2023 r., 21.06.2023 r., 22.06.2023 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy wystawiania ocen

Pierwszy semestr
10.11.2022 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych
21.12.2022 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach
16.12.2022 r. - oceny semestralne w klasach maturalnych
20.01.2023 r. - oceny semestralne w pozostałych klasach

Drugi semestr
17.03.2023 r. - przewidywane oceny końcowe oraz zagrożenia w klasach maturalnych
21.04.2023 r. - oceny końcowe w klasach maturalnych
19.05.2023 r. - przewidywane oceny roczne oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach
16.06.2023 r. - oceny końcowe w pozostałych klasach

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image