REKRUTACJA 2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4 - LETNIE)

KLASY POLICYJNE


Innowacja: "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego"
Przedmioty rozszerzone: j. polski, matematyka, j. angielski
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIKUM (5 - LETNIE)

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK (KLASA WOJSKOWA)

Innowacja: "Edukacja wojskowa"
Przedmioty rozszerzone: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK (STRAŻACKA)

Innowacja: "Wybrane zagadnienia wiedzy pożarowej"
Przedmioty rozszerzone: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Przedmioty rozszerzone: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 - LETNIA)

ZAWODY:
 • fyzjer
 • sprzedawca
 • krawiec
 • automatyk
 • zegarmistrz
 • złotnik - jubiler
 • operator procesów introligatorskich
 • drukarz offsetowy
 • magazynier - logistyk
 • stolarz
 • tapicer
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2 LETNIA SZKOŁA ZAOCZNA)

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Język obcy: j. angielski

TECHNIK LOGISTYK
Język obcy: j. angielski
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zarządzenie nr XXIII 2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023 i wprowadzeniu Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 (pobierz plik pdf.)

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów szkoły podstawowej (pobierz plik pdf.)

Kwestionariusz osobowy (pobierz plik pdf.)

Kwestionarousz osobowy - Branżowa Szkoła II stopnia (pobierz plik pdf.)

Skład Komisji Rekrutacyjnej


Józef Felcyn - przewodniczący
Bożena Fonrath - Korpal - zastępca przewodniczącego
Lidia Gadzinowska - członek
Karolina Hryckiewicz - członek
Katarzyna Piszczek - członek
Anna Świerczyńska - członek
Elżbieta Borkowska - członek
Małgorzata Michalczak - członek
Marzena Marchewa - członek

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image