BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2 W PILE

TECHNIK LOGISTYK

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

Język obcy: j. angielski

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 333107

Kwalifikacja: SPL.04. Organizacja transportu.

TECHNIKUM 2 - LETNIE

SZKOŁA ZAOCZNA

Opis zawodu:

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem  zmian optymalizujących jego działanie.

Miejsce zatrudnienia: firmy logistyczne i spedycyjne, centra dystrybucji i centra logistyczne.

Szkoła współpracuje z firmami logistycznymi: Suder & Suder Sp. z o. o. Magazyn w Pobórce Wielkiej, Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak Sp. J w Kaczorach, PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych PCY Sp. z o. o. Punkt Mrówka Piła, Asta Logistics Sp. z o. o. Piła, Raben Logistics Polska sp. z o. o. oddział w Pile, CEVA LOGISTICS POLAND sp. z o. o., Spedycja i Transport DRAGON Mirosław Wójcik i Jakub Wójcik sp. j.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

ZAWÓD: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Język obcy: j. angielski

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 
514105

Kwalifikacja: FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

TECHNIKUM 2 - LETNIE

SZKOŁA ZAOCZNA

Opis zawodu:

Zawód technik usług fryzjerskich jest gałęzią rynku szybko rozwijającą się. Uczeń kształcący się w zawodzie musi się wykazać wrażliwością estetyczną, precyzją, wyobraźnią przestrzenną i kolorystyczną, wysoką kulturą osobistą, elokwencją, spostrzegawczością, zdolnością szybkiego podejmowania decyzji i sprawnością manualną podczas wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, wykonywać różnorodne zabiegi na włosach i skórze głowy począwszy od diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia, zabiegów chemicznych po pełną stylizację fryzur z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Miejsce zatrudnienia: salony fryzjerskie.

Szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych zrzeszającym zakłady fryzjerskie, które zapewnią uczniom realizację praktycznej nauki zawodu oraz ewentualne późniejsze zatrudnienie.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image